Tävlingsbestämmelser Hellton Cup 2023

Hellton Cup spelas efter SHF:s tävlingsbestämmelser. Vi ber deltagarna observera följande undantag:

1.    Klister är tillåtet i U16

2.    Svenska handbollsförbundets boll storlek används

3.    Lagtimeout gäller inte

4.    Sänkt ribba i U10-U11

§1. Arrangör
Hellton Cup arrangeras av IF Hellton Karlstad.

§2. Spelregler
Hellton Cup spelas efter SHF:s tävlingsbestämmelser.

§3. Tävlingsform

Lagen indelas i grupper. Alla möter alla i en enkelserie. De två bäst placerade lagen från varje grupp avancerar till A-slutspel. Övriga lag spelar B-slutspel.

Klasser med endast en grupp spelarenkel- eller dubbelserie i stället för gruppspel och slutspel.

Slutspelen avgörs som cup(utslagsprincip).

Alla deltagande lag är garanterade minst 4 schemalagda matcher.

Klubb äger rätt att anmäla flera lag i samma klass. En spelare får bara spela i ett lag per åldersklass.

Endast ag anslutna till sitt nationella handbollsförbund får delta i Hellton Cup

Ordningsföljden mellan lagen i gruppspel, enkel- och dubbelserie avgörs med ett vanligt poängsystem. Om två eller flera lag har samma antal poäng, och om placeringen är avgörande för avancemang avgörs ordningen enligt följande prioritering:

1.    Poäng

2.    Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1 poäng, 2 målskillnad)

3.    Total målskillnad

4.    Flest gjorda mål

5.    Lottning

Oavgjorda matcher i slutspelet i alla åldersgrupper avgörs genom Sudden death. Lottning om bollen.

  §4. Klassindelning

U16 pojkar/flickor
U14 pojkar/flickor
U13 pojkar/flickor
U12 pojkar/flickor
U11 pojkar/flickor (sänkt ribba)
U10 pojkar/flickor (sänkt ribba)


§ 5. Antal Spelare
Ett lag kan maximalt använda 17 spelare under en match. Det är tillåtet att använda en spelare i flera av klubbens lag under turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass.
U10 spelar med endast 5 utespelare (ingen M6).

§6. Matchtid
U12-U16 2 x 15 minuter. 
U10-U11 2 x 10 minuter. 
1 minuts halvtidspaus gäller, inga sidbyten.

§7. Inför/Vid Match
Laguppställningen skall registreras i Cupmanager senast dagen före turneringen startar.  Laguppställningen gäller under hela turneringen. Alla deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat med laget.

Vid lika tröjfärg byter bortalaget tröjor.

Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 5 minuter före matchens början (om ett lag är försenat skall tävlingsledningen kontaktas innan beslut tas och deltagande lag stannar kvar på berörd plan).

Lag som står först i spelprogrammet har avkast när matchen börjar.

Lagen äger ej rätt att begära lag-time-out. Ingen time-out vid straffkast.

Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.

Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

Lagen kommer överens ihop med domaren om boll.

Gällande boll storlek:

U16

  • Pojkar = 2 / med klister/vax
  • Flickor = 1 /med klister/vax

U13-14

  • Pojkar = 1 
  • Flickor = 0

U10-12

  • Pojkar och Flickor = 0

Match genomförd med annan boll storlek än angiven skall dock räknas och är ej anledning till protest.

§8. Särskilda Regler
Vi ber er uppmärksamma att beträffande punktmarkering så är det SHF:s regler som gäller.

U10-11 pojkar/flickor (sänkt ribba)
U10 spelar med endast 5 utespelare (ingen M6).     

Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU)

1:10 Resultatvisning och serietabeller Barn Inom Svensk Handboll har vi ingen resultat- eller tabellvisning på hemsidor eller i skrivna dokument för kategorin barn.

4:4 Utslagningsmatcher Barn SHF har som krav att spelformen för barn ska anpassas utifrån barnens villkor och att alla lag får samma antal matcher. Utslagningsmatcher får inte förekomma. Istället för att använda sig av utslagningsmatcher kan man använda vidarespel där båda lagen, oavsett resultatet i enskilda matchen, får spela vidare.

Turneringen spelas i gruppspelsform och alla lag är garanterade minst 4 matcher. 

Gruppspel 1, lagen hamnar i nya grupper, Gruppspel 2, utifrån deras placering i gruppen.

Gruppspel 2, spelas i vanlig gruppspelsform.

§ 9. Dispenser
Dispensansökan skall vara cupledningen tillhanda senast en 1 vecka innan cupstart. Dispenser beviljade av det egna distriktsförbundet gäller även under Hellton Cup men skall skickas in till tävlingsledningen senast 1 vecka innan cupstart. Cupledningen kan även bevilja dispenser som inte finns i registrerade och ansökning till detta skall också vara oss tillhanda senast 1 vecka innan cupstart. Max 2 överåriga spelare är efter godkänd dispens tillåten på plan samtidigt. 

§ 10. Domare & Funktionärer
Samtliga matcher under Hellton Cup har funktionärer som sköter resultattavlan.

Domare är matchansvariga och ansvarar för matchresultatet.

§11. Tävlingsjury
Protest- och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsjuryn. Deras beslut kan inte överklagas.

§12. Protester
Protester skall lämnas till närmaste tävlingssekretariat inom 15 minuter efter att berörd match avslutats. Protestavgift (500SEK) Swish 1230794412, ska erläggas samtidigt som protesten lämnas in. Protestavgiften återfås om protesten godkänns.

§13. Diskvalifikation & Uteslutning
Spelare och ledare som diskvalificeras (endast direkt rött kort) avstängs en tävlingsmatch (nästa match i turneringen) Även längre avstängning kan bli aktuell om det medföljs av en rapport. och om tävlingsjuryn sedan  fattar ett sådant beslut.

Efter två direkt röda kort är man avstängd en tävlingsmatch (nästa påföljande match i turneringen).
Ingen avstängning sker om det röda kortet kommer som en följd av tre utvisning i samma match.

§14. Klisterförbud
För U14 och yngre är det förbjudet att använda klister. Bryter någon mot detta förbud vidtas följande åtgärder:
Före match: Spelaren uppmanas att tvätta bort klistret.
Under match: Spelaren varnas och skall omgående tvätta bort klistret.

Vid upprepning följer diskvalifikation för spelaren.

§15. Walkover
Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen, exempelvis om avsiktlig WO (walk over) gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§16. Spelprogram
Hellton Cup förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällandegruppindelning, tider och spelplaner.    

§ 17. Ordningsföreskrifter
Allmänt

På laguppställningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell  skadegörelse.
Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker samt att hantera  narkotikaklassade substanser i Hellton Cups lokaler.

Tystnad gäller på varje skola/hotell från kl. 23:00 till kl. 06:00.

Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd och få städningen  godkänd av förläggningsvärd.

Samtliga deltagare skall följa anvisningar från Hellton Cups funktionärer.

Brandsäkerhet

Rökning är förbjuden i alla Hellton Cups lokaler.

Det är absolut förbjudet att laga mat i förläggningssalar och korridorer.

Det är förbjudet att lämna brännbart material i korridorer och salar, liksom att ställa ut bänkar, stolar etc i korridorer eller utomhus.

Tänk på att dörrar mellan korridor och trapphus alltid skall vara stängda. Även branddörrar i alla hallar/lokaler skall hållas stängda.

Det är ej tillåtet att använda några pyrotekniska artiklar såsom smällare och  fyrverkeripjäser.

På hotellen skall man följa respektive hotellsregler  och föreskrifter.

Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra poängavdrag i turneringen och avhysning från inkvarteringen!

§18. Försäkringar & Ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Hellton Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar på förläggningen!!

§ 19.Underrättelse om förändringar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är införstådda i dessa regler. Det åligger lagledaren att försäkra sig om att han/hon har den senaste versionen av detta dokument.

§ 20.Återbetalning av sen utdragning

Vid utdragning av lag 1 månad eller senare innan cup startar sker ingen återbetalning av anmälningsavgiften  och 50% av gästkorten återbetalas

Vid utdragning av lag sista veckan: Anmälningsavgiften återbetalas ej och gästkorten återbetalas ej.

Lycka till!